Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Vyšná Boca
zdroj: https://www.vysnaboca.sk
pridané:
15.10.2021

Vznik obce súvisí s baníckou činnosťou na Liptove, konkrétne v Bocianskej doline. Pramenný...

Viac: https://www.vysnaboca.sk/historia-obce-vysna-boca.html

https://www.vysnaboca.sk