Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

450. výročie vydania Maximiliánovho banského poriadku
zdroj: http://banskyporiadok.sk
pridané:
19.12.2021

Maximiliánov banský poriadok bola právna úprava pre reguláciu banskej činnosti, ktorú vydal cisár Maximilián II. Dovtedy sa baníctvo...

Viac: http://banskyporiadok.sk/

http://banskyporiadok.sk