Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Nová Baňa
zdroj: https://www.novabana.sk
pridané:
20.12.2021

Historický vývoj starobylého slobodného kráľovského banského mesta...

Viac: https://www.novabana.sk/samosprava/mesto-nova-bana/historia

https://www.novabana.sk