Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva

Cinobaňa
zdroj: https://www.cinobana.sk
pridané:
19.1.2022

Obec Cinobaňa vznikla v 13. storočí ako banícka osada. Jej existencia je písomne doložená od roku 1279. Staré a cudzojazyčné názvy obce uvádzajú tieto pomenovania...

Viac: https://www.cinobana.sk/historia.html

https://www.cinobana.sk