...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Arkóza


Arkóza - Špania Dolina

zloženie a vlastnosti
Arkózy sú pieskovce s vysokým obsahom zŕn živcov. Často sú sfarbené do ružova (od ružových živcov) alebo červena (hematit). Hrubozrnné arkózy sa podobajú žule. Vznikajú v dôsledku rýchlej erózie žúl a granitoidov v poloaridnej klíme a ukladajú sa najčastejšie v riečnom prostredí. V dôsledku krátkeho transportu sú to slabo vytriedené horniny, často obsahujú aj muskovit a na pohľad niekedy pripomínajú žulu.

výskyt
V Starohorských vrchoch, v Slovenskom rudohorí ai.

použitie
Stavebný kameň, do betónov, ako kamenivo.