...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Bauxit


Bauxit - Mojtín

zloženie a vlastnosti
Vznikajú zvetrávaním karbonátov. Hlavná masa karbonátov je rozpustená vo vode a odnesená. Na mieste zostanú nerozpustné zvyšky - Al minerály a železité minerály. Bauxit často vyplňuje depresie, dutiny a pukliny vo vápencoch a iných karbonátoch. Farba je červená, červenohnedá, sivá, škvrnitá. Je kompaktný, pórovitý alebo pizolitický.

výskyt
Vyskytuje sa v drobných výskytoch pri Mojtíne, Markušovciach, Drieňovci pri Moldave ai. Veľké ložiská tvorí v Maďarsku.

použitie
Slovenské náleziská bauxitov sú malé a nevyužívajú sa, inak je bauxit ťažený ako ruda Al.