...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Čadič


Čadič - Žiar nad Hronom

zloženie a vlastnosti
Čadiče predstavujú veľkú skupinu mladých výlevných hornín, ktoré sa delia do troch skupín: tholeitické čadiče, alkalické čadiče, alkalicko vápenaté čadiče. Farba čadičov je najčastejšie čiernosivá, sivočierna až čierna. Zvetrávaním sa na povrchu vytvára sivá kôra. Štruktúra čadičov býva často porfyrická, jemnozrnná, celistvá až sklovitá. Textúra je všesmerná až prúdovitá. Čadiče sú tvrdé a húževnaté horniny, ich zvetrávanie je v našich podmienkach veľmi pomalé. Mechanický rozpad využíva najmä jestvujúce pukliny a plochy čadičových stĺpov. Čadiče, ktoré obsahujú olivín zvetrávajú rýchlejšie.

výskyt
Na Slovensku sa čadiče vyskytujú v Cerovej vrchovine, Štiavnických vrchoch a menej aj v ostatných neovulkanických pohoriach. Čadičové výlevy ukončili poslednú etapu vulkanizmu. Zvlášť v Cerovej vrchovine sú dobre zachovalé čadičové sopečné útvary.

použitie
Hlavne ako lomový kameň, keďže slovenské čadiče sú silne rozpukané.