...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Dacit


Dacit - Štiavnické Bane, Štiavnické vrchy

zloženie a vlastnosti
Názov majú podľa latinského pomenovania Sedmohradska - Dacia. Sú to horniny svetlosivej, tmavosivej, červenkastej a zelenej farby (chloritizácia). Ide o porfyrické horniny, všesmernej alebo fluidálnej  textúry. Porfyrické výrastlice tvorí kremeň, plagioklas (najčastejšie andezín), biotit, amfibol, menej často pyroxén. dacity sa podobajú ryolitom aj svetlejším odrodám andezitu.

výskyt
V Západných Karpatoch dacity, často propylitizované sa nachádzajú v Štiavnických a Kremnických vrchoch a na východnom Slovensku v Slanských vrchoch.

použitie
Ako drvené kamenivo na stavbu ciest.