...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Diorit


Diorit - Hodruša, Štiavnické vrchy

zloženie a vlastnosti
Podstatnými nerastami sú stredne bázické plagioklasy (okolo 50%) a amfibol (25%), ktorý s vedľajšími farebnými nerastami (biotit, pyroxén) môže tvoriť 35 - 40%. Ortoklas a kremeň sú akcesóriami - do 5%. Diority majú farbu tmavosivú, niekedy aj sivozelenú až tmavozelenú (od chloritizácie). Štruktúru aj textúru majú ako ostatné neutrálne horniny.

výskyt
V Západných Karpatoch sa nachádza v Nízkych a Vysokých Tatrách, v Malých Karpatoch, v Štiavnických vrchoch (štiavnicko - hodrušská oblasť), vo veporiku a v Spišsko - gemerskom rudohorí.

použitie
Podobne ako granodiority na výrobu kameniva.