...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Dolomitický vápenec


Dolomitický vápenec - Ružomberok, Veľká Fatra

zloženie a vlastnosti
Je to prechodná hornina medzi vápencom a dolomitom, máva svetlosivú až čiernosivú farbu. Podobne ako dolomit zvetráva  v hranatých útvaroch. Býva často popraskaný, niekedy sú pukliny vyplnané uhličitanom vápenatým. Zvetráva rýchlo mechanicky, chemické zvetrávanie je ťažšie ako u dolomitu.

výskyt
V jadrových pohoriach, častý spolu s vápencom.

použitie
Ako vápenec.