...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Fosfáty, fosfority

zloženie a vlastnosti
Fosfority a fosfátové sedimenty vznikajú vo vodnom prevažne morskom prostredí a to v obdobiach kedy do panvy bolo prinášaných veľa živín a málo klastického materiálu, čo viedlo k rozvoju a bujneniu života v mori. Rozpustné fosforečnany organogénneho pôvodu boli z hĺbky mora vynášané na šelf, kde sa vyzrážali. Sú zvyčajne tmavo sfarbené.

výskyt
Zriedkavo tvoria väčšie ložiskové akumulácie, ktoré sa ťažia a používajú na výrobu hnojiva. Na Slovensku sú známe fosforitové konkrécie vo vápencoch a pelitoch.

použitie
Slovenské výskyty sú malé, bez využitia.