...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Granit (žula)


Granit - Smrekovica, Veľká Fatra

zloženie a vlastnosti
Priemerne 35% kremeňa, 30 - 40% ortoklasov a 25 - 30% kyslých plagiklasov. Z vedľajších nerastných súčiastok je to biotit (žuly biotitické), muskovit (žuly muskovitické), prípadne obidva (žuly dvojsľudné).

výskyt
V Západných Karpatoch sa žuly vyskytujú v tatriku (prakticky vo všetkých jadrových pohoriach), vo veporiku a veľmi a málo aj v gemeriku. Zo známych typov žúl spomenieme bratislavskú dvojsľudnú, nízkotatranskú prašivskú žulu, hrončockú, rochovskú žulu vo veporiku, betliarsku v gemeriku.

použitie
Slovenské žuly boli pri alpínskom vrásnení silno rozpukané, preto sa používajú prevažne na výrobu drveného kameniva na vozovky, do betónov a ako lomový kameň. Na ušľachtilé kamenárske výrobky nie sú vhodné.