...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Granulit


Granulit - Česká republika

zloženie a vlastnosti
Sú metamorfity vzniknuté z leukokrátnych granitov, kyslých výlevných hornín, prípadne arkóz (tieto patria potom medzi parabridlice). Sú jemnozrnné, svetlej farby s výrastlicami červených granátov.

výskyt
Na Slovensku sú zriedkavé.

použitie
Nemajú osobitné využitie.