...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Kremenný diorit


Kremenný diorit - Dúbrava, Nízke Tatry

zloženie a vlastnosti
Priemerný obsah kremeňa je 30 - 35%, kyslých plagioklasov 45 - 50%. Z vedľajších nerastov je to ortoklas, biotit, prípadne amfibol. Mikroskopicky sa podobajú žulám a granodioritom.

výskyt
V Západných Karpatoch sa vyskytujú zriedkavejšie ako žuly a granodiority. vyskytujú sa len v niektorých jadrových pohoriach (Malé Karpaty, Tríbeč, Vysoké a Nízke Tatry), vo veporiku (Veporské vrchy) aj v gemeriku (Volovské vrchy).

použitie
Použitie je podobné ako u granodioritov.