...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Kremenný porfyrit

zloženie a vlastnosti
Skladá sa zo 40% kremeňa a 50% živcov. Prevládajú kyslé plagioklasy nad draselnými živcami. Vedľajšie nerasty sú zastúpené biotitom, často chloritizovaným. Farba je najčastejšie zelenkavá ale aj sivá a červenkastá.

výskyt
Menšie výskyty sú v Považskom Inovci, v Ďumbierskych Nízkych Tatrách a vo Volovských vrchoch.

použitie
Kremenný porfyrit je zriedkavou horninou bez osobitného využitia.