...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Laterit

zloženie a vlastnosti
Laterity sú produktom tropického zvetrávania silikátových hornín. Ich zloženie je závislé na povahe materských hornín. Niektoré sú bohaté na Al, iné na Fe. Pod vplyvom chemických procesov sú zo zvetralín odnášané alkalické prvky a kyselina kremičitá. V lateritoch vzniknutých z kyslých hornín sa môžu vyskytovať zvyšky kremeňa.

výskyt
Slovenské laterity sú väčšinou mladotreťohorného a štvrtohorného veku. Nachádzajú sa v podobe červených kôr ako fosílne zvyšky prikryté inými horninami (Vihorlat, Štiavnické vrchy, Poľana).

použitie
Bez využitia.