...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Mastencová bridlica


Mastencová bridlica - Hnúšťa, Slovenské rudohorie

zloženie a vlastnosti
Podobne ako chloritické bridlice vznikli slabou metamorfózou ultrabázickych hornín, najmä peridotitov. Podstatným nerastom mastencových bridlíc je mastenec, z vedľajších chlorit, sľudy, epidot, amfíbol, albit a iné. Akcesórie sú tvorené apatitom, magnetitom, magnezitom, dolomitom a ďalšími. Sú bielosivé až biele, niekedy žltkasté i zelenkasté. Štruktúra je zreteľne šupinatá, textúra rovnobežná i všesmemá. Na hmat sú mastné a mäkké. Mastencové bridlice odpovedajú ultrabázickým hominám.

výskyt
Západných Karpatoch sa vyskytujú vo Volovských vrchoch (Dobšiná, Hnúšťa, Jelšava) a vo veporickom kryštaliniku.

použitie
Výroba mastenca, vo farmaceutickom, papierenskom, textilnom, chemickom a gumárenskom priemysle, plnidlá do umelých hmôt a pod.