...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Paleoryolit (kremenný porfýr)


Paleoryolit - Veporské vrchy 

zloženie a vlastnosti
Priemerne obsahujú 50% kremeňa a 45% živcov s prevahou ortoklasu. Ostatné minerály sa nachádzajú v akcesorickom množstve (biotit). Farbu majú svetlú, belavú, sivastú, červenkastú a žltkastú.

výskyt
V Západných Karpatoch tvoria kremenné porfýry súčasť poleozoických horninových súborov gemerika (Volovské vrchy), spravidla sú premenené na porfýroidy. Vyskytujú sa v Nízkych Tatrách, vo veporiku (Ponická Lehota), v Starohorských vrchoch a na Muránskej planine.

použitie
Kremenné porfýry sa používajú ako lomový kameň.