...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Pararula, ortorula


Pararula - Bystrá, Nízke Tatry

zloženie a vlastnosti
Pararuly vznikli premenou najvyššieho stupňa. Patria k najrozšírenejšim regionálne premeneným horninám. Nerastným zložením odpovedajú žule (kremeň, ortoklas, sľudy). Z vedľajších nerastov sa vyskytujú amfíbol, pyroxén, chlorit, granát, grafít, epidot ai. Ako akcesórie sú: apatit, titanit, turmalín, magnetit, pyrit, hematit ai. Podľa nerastného zloženia sú ruly biotitické, muskovitické, dvojsľudné, pyroxenické ai. Textúra je bridličnatá, steblovitá. Odlučnosť býva kvádrovitá i nepravidelne balvanitá. Štruktúra býva hlavne zmitá a zmito-šupinatá. Chemické zloženie je blízke k žulám, ale značne rozkolísané. Zvetrávanie rúl závisí od mineralneho zloženia, od veľkosti zrna, od hrúbky bridličnatosti a od postavenia plôch bridličnatostí vzhľadom k povrchu.
Ortoruly vznikli premenou magmatitov a oproti pararulám majú vyšší podiel svetlých minerálov.

výskyt
V Západných Karpatoch sa nachádzajú vo veporiku, v Slovenskom rudohorí a vo všetkých jadrových pohoriach.

použitie
Používajú sa na výrobu kameniva do betónov, na vozovky, železničné zvršky a ako stavebný kameň.