...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Pegmatity


Pegmatit - Chopok, Nízke Tatry 

zloženie a vlastnosti
Sú hrubozrnné horniny zložené z veľkých zŕn kremeňa, K - živcov a Na plagioklasov. Často sú primiešané iné minerály: muskovit, turmalín, andaluzit, apatit, biotit a iné. Žily pegmatitov sú hrubé od niekoľkých cm až po niekoľko desiatok metrov. V niektorých stredne až hrubozrnnejších pegmatitoch možno pozorovať tzv. písmenkovú štruktúru.

výskyt
Na Slovensku sa vyskytujú často, hlavne v kryštaliniku jadrových pohorí, veľmi pekné biotitické pegmatity sa našli v Malých Karpatoch, Veľkej Fatre aj v Nízkych Tatrách.

použitie
Slovenské pegmatity nemajú osobitné využitie.