...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Peridotit, dunit


Peridotit - Spišskogemerské rudohorie

zloženie a vlastnosti
Sú to bezživcové, strednozrnné až hrubozrnné horniny zložené z olivínu, pyroxénu a amfibolu. Ako akcesórie sú prítomné rudné minerály. Ak je hornina tvorená prevažne olivínom, nazýva sa dunit. Peridotity majú veľký nadbytok MgO.

výskyt
V Západných Karpatoch sa peridotity vyskytujú ako hlavná masa meliatika v Spišsko - gemerskom rudohorí, dunity sa vyskytujú v serpentinitoch v okolí Margecian.

použitie
Zriedkavo ako lomový kameň.