...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Porfýroid


Porfýroid - Ľubietová, Veporské vrchy

zloženie a vlastnosti
Porfýroidy vznikli premenou kyslých vyliatych homín paleoryolitov (kremenných porfýrov), ryodacitov, a ich tufov alebo aj zo žulových porfýrov. Makroskopicky sa porfýroidy vyznačujú zreteľnou jemnou bridličnatosťou. Najčastejšie sú svetlo sfarbené - biele, svetložlté, sivobiele a žltkasté. Majú reliktnú porfyrickú štruktúru. Základná hmota je obyčajne zložená zo sericitu, kremeňa a živcov. Výrastlice (porfyroblasty) tvoria najčastejšie kremeň a živce. V niektorých typoch porfyroblasty kremeňa majú pretiahly tvar.

výskyt
V oblasti veporika (okolie Ľubietovej), Slovenské rudohorie.
Najvýznamnejšie výskyty porfýroidov sú vo Volovských vrchoch, najmä v strednej časti gemeridného kryštalinika (Gelnica, Rožňava, Dobšiná).

použitie
Zvršky, ako kamenivo, do betónov.