...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Pyroxenit

zloženie a vlastnosti
Sú to obyčajne hrubozrnné bezživcové horniny zelenosivej farby. Zložené sú hlavne z kosoštvorcových alebo jednoklonných pyroxénov. Okrem nich môžu ešte obsahovať olivín, amfibol, biotit a najmä rudné minerály.

výskyt
V Západných Karpatoch len veľmi zriedkavé malé výskyty v Spišsko - gemerskom rudohorí.

použitie
Pre svoju zriedkavosť nemajú osobitné využitie.