...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Ropa


Prirodzený výtok ropy - Korňa, Kysucké Beskydy

zloženie a vlastnosti
Jediným slovenským prirodzeným príkladom povrchového výtoku ropy je Chránený prírodný výtvor Naftový prameň v Korni na Kysuciach. Iné spomínané vývery ropy sa už na Slovensku nepotvrdili. Ropa je zmesou kvapalných uhľovodíkov fosílneho pôvodu, vznikajúcich z tiel uhynutých morských živočíchov. Býva hnedastej až žltohnedej farby, máva rôznu hustotu. Ložiská ropy sa bežne vyskytujú spolu s ložiskami zemných plynov a rôznych solaniek.

výskyt
Na Slovensku sa roponosné súvrstvia nachádzajú v Záhorskej nížine, na viacerých miestach flyšového pásma (potvrdené vrtmi) a spomínaný prirodzený výver v Korni. Známe sú aj výskyty jodobrómových solaniek napr. Slaná Voda pri Oravskej Polhore ai.

použitie
Výroba palív, benzínov , chemický priemysel ai.