...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Ryodacit


Ryodacitový tuf - Veľká Lúka, Zvolenská kotlina 

zloženie a vlastnosti
Majú porfyrickú štruktúru s mikrokryštalickou až sklovitou základnou hmotou. Zo svetlých súčastí obsahujú plagioklasy, ktoré sú v prevahe nad draselnými živcami a kremeňom. Výrastlice tvoria živce a kremeň. Základná hmota je tvorená kremeňom a sanidínom, vtrúsený je biotit a granát. Ryodacity sa vzhľadom aj farbou podobajú ryolitom.

výskyt
V Západných Karpatoch sa ryodacity vyskytujú v Cerovej vrchovine, na Poľane, ako žilné telesá v sz. okolí Vranova nad Topľou.

použitie
Pre svoj zriedkavý výskyt nemajú osobitné využitie.