...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Trachyt


Trachyt - Brehy pri Novej Bani, Štiavnické vrchy

zloženie a vlastnosti
Je výlevným ekvivalentom syenitu. Pozostáva zo sanidínu a kyslých plagioklasov. Z tmavých minerálov obsahuje malé množstvo biotitu, pyroxénu, amfibolu, niekedy aj sklo a sodalit. Farbu má svetlosivú. Na povrchu je drsný, odtiaľ názov (gr. traxys - drsný). Má typickú trachytovú štruktúru s výrastlicami sanidínu.

výskyt
Na Slovensku sa pravé trachyty vyskytujú pri Brehoch (Nová Baňa). Trachytu podobné horniny sú adularizované andezity, v ktorých plagioklasy boli nahradené draselnými živcami. Vyskytujú sa v okolí Novej Bane.

použitie
Ako lomový kameň.