...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Horniny

Travertín, sinter, pramenit


Penovec - Ľubochnianska dolina, Veľká Fatra

zloženie a vlastnosti
Medzi karbonátové chemické sedimenty patria tie, ktoré vznikajú vyzrážaním z vôd nasýtených uhličitanom vápenatým. Pri výveroch prameňov sa tvorí uhličitan vápenatý. Vyzrážaním z uhličitých prameňov vzniká travertín a jeho početné odrody.
Travertín je pórovitý vápenec. Najbežnejšie farby sú béžová (spišský travertín) žltkastá a žltohnedá (liptovský travertín), pruhovaná (levický „zlatý ónyx"). Travertíny často obsahujú odtlačky rastlín (inkrustácia), alebo i schránky slímákov. V okolí pramenísk vznikajú travertínové kopy, alebo v údoliach kaskády (napr. Staré Hory). Travertín vzniká aj v súčastnosti.
Sinter vzniká vyzrážaním uhličitanu vápenatého v jaskyniach.
Penovec je veľmi pórovitý slabo spevnený karbonátový sediment, ktorý vzniká vyzrážaním z krasových vôd.
Pramenit je tenko vrstevnatý, jemnokryštalický uhličitan vápenatý vznikajúci vyzrážaním z minerálnych vôd (Dolná Mičiná, Sivá Brada).

výskyt
V Západných Karpatoch sa travertín vyskytuje v kotlinách (liptovská, spišská, okolie Levíc), ostatné chemické karbonáty sa nachádzajú bežne vo vápencových oblastiach.

použitie
Travertín je známy ako dekoračný kameň, používa sa na obklady budov a estetické úpravy.