Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (30. časť - Lunzský pieskovec)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
18.5.2011

Lunzský pieskovec

K hornému triasu pripočitujeme i Lunzský pieskovec, ktorý skoro všade susedí s hornotriasovým vápencom a dolomitom. Pozorovaný bol pri východňanskej železničnej stanici, južne v Čiernej doline ako sa ide na Čierny Váh, medzi Petranovou (921 m.) a Hnilým (951 m.), tiež juhozápadne od Svarína, juhovýchodne od Kráľovej Lehoty, v doline Bocskej, v doline Svätojánskej, v oblasti Rakytoviec (91S m.), v Iľanovskej za Vrátmi na Komôrskej Hore, v Mošnici na úboči Sinej (1563 m.), v Križianke pod Hláčovým (1319 m.) a vyše Bieleho Potoka juhovýchodne pri Zábave (536 m.), pod Brankovom (1176 m.) kde už potom v doline Revúcej sa končí.

Tiež vo Fatrách nad Lubochnianskou dolinou, menovite na jej západných stráňach sa tiaha severojužným smerom, pozdĺž hraníc Liptova, až ku Kľaku (1325 m.), kde prekračuje hranice a severozápadným smerom vinie sa ku turčianskej Štiavničke.

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924