Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (35. časť - Vedecké práce odborníka a bohatá výrečnosť nášho ľudu)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
8.6.2011

Vedecké práce odborníka a bohatá výrečnosť nášho ľudu

Vedecké práce a štúdie znázorňujú jednu velikú, mohutnú, nekonečnú reťaz, ku ktorej prikladáme očko k očku, ona očividome rastie, ale nikdy nemôžeme povedať, že je zakončená, lebo vždy novými očkami, či poznatkami sa obohacuje, predlžuje. Netreba sa toho báť, že keď je niečo preskúmané, už je to aj ukončené, práve naopak, pustená lavína vyžaduje vždy nový a čerstvý sneh a až len po uplynutí istého času, po prekonanej istej základnej práci vo svojich účinkoch a sile impozantne vystupuje, budiac úžas a obdiv človečenstva a zdanlive na istý čas zanikne, aby ďalej v novej podobe pracovala na premene večného diela.

Keď nemáme niektorý kraj moderne preskúmaný, ačpráve sa už o ňom s iného ohľadu aj dosť popísalo, neznamená to predsa úplnú holotu. Tam kde sa splodily báje, muselo byť i malé pozorovanie. Nepatrný človek pozoroval ohromné podzemné dutiny, ale jeho poznatky nesiahaly ešte ďaleko, lebo strach a hrôza, bázeň a úzkosť prekážaly mu v jeho, sťa umelectvo, z pasije pestovanej, práci. Len keď tú neodvážnosť, Baconove idoly, človek mužne premôže, prichádza k novým úspechom a ním otvára sa mu nové, netušené pole práce.

I ľud pozoruje, má bohatú geograficko-morfologickú výrečnosť. V horách a v nich utvorené slová sú nielen púhe, nič neznamenajúce pomenovania, ale sú pojmy, sú obrazy, z ktorých každý by sa dal nakresliť, vymaľovať alebo opísať.

Či hony, grúne, úbočia, stráne, poľany, rúbaniská, priehyby, prievalce, závozy, lazy, lašteky, hôrky, hory, háje, kosienky, pašienky, úplazy, prte, úvrale sú nie bohatého obsaha geografické pojmy práve tak, ako i sihote, morské oká, hole, priechody, zábrežia, vrchoviny, chujavy, holice, zákruty, kotáľnice, bratí, kopanice, úplzne, žleby, žliebky, kliny, ostriedky, jedliny, sihliny, bory, bučiny, breziny, chraste, dúbravy, rakytiny, úhlište, rašelinište, trhaniny, prídavky, rozsutec, diel, zákruty, záhumnia, záhradnô, úšusty, žleby, zábrežie, mŕtviská, výhon, medze, brázdy, kutniny, nárožie, steny, múriky, limbriny, úsypy alebo viac praehistorického pôvodu úložiská, žiare, pálenice, ohništia, hrádky, urny, kopanice a stránice?

Nový dôkaz toho, že prírodné vedy majú svoj pôvod v národnom prameni, ktorý len v mohutných výtokoch svojich zabieha do všeľudstva.

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924