Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (60. časť - Časový prehľad geologických útvarov Liptova)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
10.1.2012

Časový prehľad geologických útvarov Liptova

V Liptovskej paňve a ju ohraničujúcom pohorí nachodíme už viedeňskými geológmi ustálené a pomenované rôzne geologické útvary, ktoré v chronologickorn umiestnení a zostavení asi tento obraz a prehľad vykazujú:

58

59

60

61

62

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924