Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (63. časť - Úradne oznámené obce s pamätnosťami)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
16.3.2012

Úradne oznámené obce s pamätnosťami

Madočany. Kameňolomov tu niet, ale dľa povesti maďarského románopisca Jókaia (v románoch „Peter Páter“ a „Sedem úderských dievčat“) má sa tu nachodiť podzemný priechod z Mäadočan do Mitošín a dalej popod Váh až po Okoličné, Je to ale len povesť (A. Ilko).

Malužiná. Pri potoku Tajchovice, blízko doliny "Domárka" menovanej, nachodí sa mädokýš, patrí lesnému eráru. Prameň je obchodne nevyužitkovaný, len popri ňom idúci ľud ho k uhasenia smädu pije (S. Horváth).

Osada. Je tu kameňolom na „Nižnej Prašivej“ v priestore 2 kat. jochov, patrí obci Osade. Vyše Korytnice sa nachodí "Pustô", kde započali hľadať zlatú rudu, ale r. 1890 prestali pracovať. Majiteľom týchto hľadanísk je štát. Skáľa z nižno-prašivského kameňolomu upotrebujú na stavania domov a do fundamentov. Je tu kameňolom i v „Teplom“ na túfa, patrí eráru. Skáľa kameňolomov upotrebovalo sa len pre obec „Pustô“, rúdu ale vozil erár do Kremnice. Vápenice nachodia sa „Pod Skalami“ a „Pred Skalným“, patria obci Osade, prítomne sa ale v nich nepáli, lebo sa z múru málo stavia.

Sú tu i dve tehliarne, jedna na „Polane“, patrí obci Osade a druhá na "Šmihách", patrí Flórovi Matulovi, obydlenému v Osade. Prítomne sa ale v nich nepracuje. Minerálne pramene sa nachodia v blízkej Korytníci, kde je riadny kúpeľ a 3 minerálne pramene. Majiteľom kúpeľa a minerálnej vody, ktorá sa vyváža i do cudzozemska je vdova po Dr. Jozefovi Ormayovi. Spomenuté minerálne vody upolrebúvajú sa od žalúdočných chorôb, na pitia a na kúpeľ, tiež vyvážajú sa a odpredávajú ich. Jaskyňa sa tu nachodí za „Sokolom“, kde sa chorá a zdochnuté kone (prašivé kone) hádžu (A. Milan).

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924