Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova (65. časť - Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873)
zdroj: Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924
pridané:
4.5.2012

Majláthova štatistika a tabely Liptova z roku 1870 – 1873

Už Majláth na okraji svojej geologickej mapy, nakreslenej v r. 1873, podáva zaujímavé štatistické dáta nielen prírodovedeckého, ale i obchodného administratívneho obsahu vzťahujúce sa na Liptov. Udáva obchodné články a ich výťažok, medzi týmito v Liptove "drevárstvo" vyniká. Spomína počet dobročinných ústavov v Liptove, ďalej ktoré obce Liptova majú ročné a týždenné trhy a koľko [Lipt.

Sv. Mikuláš mal ich najviac (8 ročných a 52 týždenných)]. Koľkými robotníckymi silami a záprahami disponoval v tom čase Liptov, aký dobytok a koľko ho dochovával (najviac oviec), koľko bolo dovolených spolkov, koPko sa platilo dane a akej, kde boly okresné úrady, okresné súdy a berné úrady, aké bolo vnútorné podelenie Liptova administratívne, súdobnícke, regrutačné, vyslanecké, peňažnícke, okresné, zdravotnícke, cestovné atď. Koľko bolo úradníkov v Liptove (208), koľko bolo a akých diplomovaných osôb (46), koľko vynášal výdavok administratívnej manipulácie a úradníctva, koľko bolo lekárov (15), lekární (4), báb (8), koľko bolo policajtov (2 bezpečnostní komisári, 3 panduroví desiatnici, 2 osedlaní pandúri a 12 peších pandúrov), koľko bolo striekačick na udusenie požiarov, kominárov a asekuračných kancelárií.

Koľko počítal Liptov v tom čase duší (79.273), koľko mal domov (10.362), koľko osôb nevedelo ani čítať ani písať (33.367, menovite ženské boly menej učené), koľko bolo katolíkov (40,897), evanjelikov 34.904), židov (8441), iných kresťanov (20) a nekresťanov (11), koľko bolo farárov (36 katolíckych, 15 evanjelických a 2 rabíni, spolu 53). Koľko bolo kostolov (63), koľko školopovinných (9800), koľko škôl (134), koľko učiteľov (100), kde a ku akým krajinským okresom patril Liptov. Udáva mená najvyšších vrchov Vyšných a Nižných Tatier, výšku plies a priechodov, proportionelný výkaz obydlenosti a úrodnej i neúrodnej pôdy, hospodárskych produktov, vzdelanosti a poplatku či dane.

Za koľko zlatých vybaníčili ročne železa, antimonitu, striebra a zlata (za 159.009 zl. a 44 kr. ročne). Koľko bolo samostatných priemyselníkov garbiarov, kovo- a odevných priemyselníkov, aké hospodárske plodiny sa tu daria a za koPko sa ich urodí (najviac ovsa, jarcu a švábky, ale pestujú i pšenicu, žito, polovinu, tatárkovú pšenicu, hrach, ľadník, ľan a konope). Koľko bolo tovární (233), najviac bolo múčnych mlynov (141) a páleníc na špiritus (55), ale okrem týchto sú píly na dosky (21), továreň na múku z kostí (špodium) (1), na papier (1), na sklo (1), na železo (4), na rašelinu (1), tehliarne (4), na pálenie piva (4), s akým kapitálom, dôchodkom, výdavkom a deficitom sa pracovalo.

Koľko obcí je komasovaných (51), pod komasáciou (79), nekomasované (2) a ktoré nemožno komasovať (7), spolu 139 obcí. Udáva koľko je tu poľa, lúk, pašienok, lesa a neúrodnej zeme (najviac je hôr a najmenej neproduktívnej zeme a lúk), koľko železničných, poštových a domobranných (kasární) staníc, kde sú kúpele a minerálne pramene, komunikačné prostriedky a ich dĺžku v míľach (železnicu štát. cestu; krajinskú cestu, obecnú cestu a vodnú cestu). Spomína i meteorologické dáta, strednú temperatúru Liptova 4,12 R., barometrický tlak 313,57 mm., tlak pary 3,11%, srazeniny 275,18 mm., smer vetrov V-Z.

Ďalej udáva výšku vegetačných čiar (veg. čiary ovsa 2500`, veg. čiary jedle 4300', svrčiny 6000', machu ó500`, čiara snehu 7000'), geografickú šírku a d1žku Liptova, diaľku hraníc susediacich s Oravou, Poľskom, Spišom, Gemerom, Zvolenom a Turcom, oblastné podelenie Liptova (oblasť regrutačná, daňová, zdravotnícka, cestovná atď.), pomenované horniny dľa geologických útvarov Vyšných a Nižných Tatier a horniny obrobnej zeme (Liptovskej paňvy). Konečne udáva mená niektorých zkamenelín Liptova s pomenovaním obce, pri ktorej sa nachodia.

Ján Volko - Starohorský: Prírodné bohatstvo Liptova, 1924