Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Gustáv Kazimír Zechenter - Laskomerský: Predhistorický vek
zdroj: http://zlatyfond.sme.sk
pridané:
10.6.2013

Pohľad na nemé rumy romantických hradov, rozvaliny násypov a všakové iné starožitné pomníky mimovoľne vzbudzuje v nás túžbu — môcť odhaliť rúško minulosti, aby nám bolo popriate nazrieť viacstoročným ďalekohľadom do prešlosti, kto tie násypy, hrady, pomníky atď. staval a na aký cieľ, kto ich obýval a ako. Žiadame si znať zvyky tých vekov, obyčaje a povšedný život. Túžime tiež mať vyobrazené pred duševným okom, akú fyziognómiu malo vtedy premenené teraz okolie. Slovom, chceme a žiadame si zvedavým okom preniknúť do šerou hmlou minulosti pokrytých vekov. Takáto duma, túžba, zvedavosť nesie, vynáša nás do predošlosti a ukrýva v sebe báječnú, nevýslovnú sladkosť.

Viac: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1351/Zechenter-Laskomersky_Predhistoricky-vek/1#ixzz2TrXxGKrN

http://zlatyfond.sme.sk