Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Rozpomienky na Gustáva Fráka
zdroj: http://www.zbsc.eu
pridané:
22.11.2013

Publikácia z pera Dušana Dubovského približuje život a dielo Gustáva Fráka - významného regionálneho historika, archivára, prekladateľa, publicistu a znalca baníctva a železiarstva na Gemeri. Čitateľ sa na 130 stranách dozvie zaujímavé informácie o Frákových štúdiách, jeho práci na banských prevádzkach, ako aj mimoriadne bohatej publikačnej činnosti, v ktorej má dominantné zastúpenie práve banícka a železiarska tematika.

Brožovaná kniha formátu A5 obsahuje viac ako 130 dokumentárnych čiernobielych fotografií a ilustrácií, z ktorých viaceré doteraz neboli publikované. Dielo je navyše doplnené rozsiahlym poznámkovým aparátom, ktorý tvorí 209 bibliografických a literárnych odkazov.

Viac: http://www.zbsc.eu/knihy.php

073

http://www.zbsc.eu