Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Odborné publikácie
zdroj: http://www.petroleum.sk
pridané:
21.3.2014

Konferencia o spracovaní ropy a seminár - prezentácie

Prezentácie zo 46. medzinárodnej konferencie o spracovaní ropy a predkonferenčného seminára Súčasné trendy v komplexnom spracovaní ropy a druhá generácia biopalív.

Ceny ropy

Ropa je strategickou, a zároveň najviac obchodovanou komoditou. Od jej cien sa odvíja aj to, koľko platíme za motorové palivá, ale aj ceny zemného plynu či čierneho uhlia.

Palivá pre život - publikácia Svetovej petrolejárskej rady

Odborné dielo sa venuje fundamentom energetického priemyslu - od vyhľadávania a ťažby cez rafinérsky hodnotový reťazec až po obchodovanie s uhlíkom - stručnou a zrozumiteľnou formou.

Viac: http://www.petroleum.sk/odborne-publikacie

http://www.petroleum.sk