Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Svet ukrytý v podzemí
zdroj: http://zbsc.eu
pridané:
4.1.2015

Autori: Peter Ondrus - Radovan Bednár - Silvia Bednárová

Kniha opísuje 25 známych alebo menej známych lokalít na území Slovenska spojených s banskou činnosťou v minulosti alebo s prezentáciou a ochranou baníckych pamiatok. Na takých lokalitách ako je Nová Baňa, Pukanec, Vyhne, Kremnica, Špania Dolina, Ľubietová, Kriváň, Magurka, Vyšná Boca, Rožňava, Smolník, Zlatá Idka a viacerých ďalších miest s baníckou tradíciou je opísaný význam baníctva, ktorý vo vzdialenejšej minulosti až do nedávnej doby určoval hospodársky vývoj nielen na území Slovenska, ale svojou výnimočnosťou vplýval aj na vývoj hospodárstva Európy, rozvoj banského školstva a pokrok v používaní technických zariadení pri ťažbe a spracúvaní rúd vo svetovom meradle. Kniha tiež podáva obraz o súčasnom stave baníckych pamiatok naprieč celým Slovenskom, takým bohatým na nerastné bohatstvo.

Viac: http://zbsc.eu/knihy.php

http://zbsc.eu