Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri, I. časť
zdroj: http://zbsc.eu
pridané:
26.7.2015

Autori: Ján Kilík, Jozef Kravec, Edita Kušnierová, Karol Tomány

Názov: Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri, I. časť

Tato publikácia nadväzuje na „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou v Spišsko-gemerskom rudohorí. Spracovaný materiál mapuje technické pamiatky, diela a objekty súvisiace s baníckou a hutníckou činnosťou, ako aj objekty a diela, ktoré boli s touto činnosťou neodmysliteľne spojené. Konkrétne informácie uvedené v tomto materiáli sú zhrnutím poznatkov z odbornej literatúry, dostupných zdrojov z odborných časopisov a zbierkových fondov Baníckeho múzea v Rožňave. Zahrnuté sú informácie odborníkov danej oblasti, aj od osôb znalých problematiky a v minulosti pracujúcich v baníctve a hutníctve, ako aj práca priamo v teréne pracovníkov spracujúcich túto tematiku. Netreba ho chápať ako kompletný súpis zachovaných pamiatok. Mnohé stopy baníctva a hutníctva sa nachádzajú v ťažko prístupnom teréne okolitých hôr a ľudská činnosť a príroda vykonali neodvrátiteľne zmeny.

Viac: http://zbsc.eu/knihy.php

http://zbsc.eu