Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Pohľad do podzemia - 3D fotografie starých banských diel
zdroj: http://montanistika.sk
pridané:
26.1.2016

POHĽAD DO PODZEMIA - 3D FOTOGRAFIE STARÝCH BANSKÝCH DIEL.

Spolok pre montánny výskum vydal na Slovensku prvú knihu, v ktorej sú znázornené priestory starých banských diel prostredníctvom trojdimenzionálnych (3D) fotografií. Na prezeranie knihy, prosím, použite priložené 3D okuliare.

Viac info na: http://montanistika.sk/kniha-3d-fotografii

http://montanistika.sk