Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Kniha o baniach a baníctve v Malých Karpatoch
zdroj: http://montanistika.sk
pridané:
11.6.2016

„...Pri slove baník, asi každého z nás napadne robotník so zašpinenou tvárou a rukami od prachu, vychádzajúci z nejakej pre nás neznámej štôlne alebo šachty. Takúto predstavu si vybavujeme podľa kníh, ktoré sme čítali alebo podľa filmov, kde jednými z postáv boli baníci pracujúci v podzemí. Dá sa povedať, že táto predstava je veľmi presná, a tak ako si pamätáme tieto postavy z kníh a filmov, do veľkej miery vystihuje aj skutočný obraz človeka pracujúceho v hlbinných baniach. V minulosti, ale aj relatívne nedávno ešte počas dvadsiateho storočia, prebiehala na Slovensku intenzívna ťažba a povolanie baník bolo v mnohých oblastiach bežné a dokonca v mestách a obciach, kde sa v ich okolí ťažili nerastné suroviny, to bolo častokrát najtypickejšie zamestnanie väčšiny pracujúcich mužov...“

Viac: http://montanistika.sk/kniha-o-baniach

http://montanistika.sk