Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Zlato na Slovensku - 2. doplnené vydanie knihy
zdroj: http://montanistika.sk
pridané:
12.11.2018

František Bakos, Martin Chovan, Peter Žitňan a kolektív autorov zostavili a vydali druhé doplnené vydanie knihy Zlato na Slovensku.

Rozsiahlo prepracované kapitoly o miestach a histórii ťažby zlata na Slovensku, jeho využití a perspektívach do budúcnosti sú cennými informáciami pre ľudí venujúcim sa geológii, baníctvu a mineralógii a vďaka pútavému opisu aj pre všetkých, ktorých by táto téma mohla začať zaujímať.

Viac: http://montanistika.sk/montanistika/nase-projekty/107-zlato-na-slovensku

http://montanistika.sk