Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Knihy

Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera)
zdroj: http://www.academia.edu
pridané:
7.4.2019

Autor: Lucia Krchnáková. Publikácia je dostupná na www.academia.edu

Viac: https://www.academia.edu/30535923/Zdravotn%C3%ADcka_starostlivos%C5%A5_o_ban%C3%ADkov_v_stredoslovenskej_banskej_oblasti_so_zameran%C3%ADm_na_p%C3%B4sobenie_a_pr%C3%ADnos_J%C3%A1na_Juraja_Hoffingera_

http://www.academia.edu