Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohžadom

Chronostratigrafická tabužka
zdroj:
www.gweb.cz
pridané:
19.10.2005

Pre jednoduchšiu orientáciu v množstve stratigrafických jednotiek uvádzame prevzatú chronostratigrafickú tabužku. Súvisiace články: Geologiská stavba Slovenska, Rozdelenie hornín...

let
(mil)
éra útvar oddělení stupeň jiné dělení tektonika

0

K
E
N
O
Z
O
I
K
U
M
KVARTÉR - ČTVRTOHORY  , A
P
L
Í
N
S
K
Ý


C
Y
K
L
U
S

1,6

 ,

 ,

T
Ř
E
T
I
H
O
R
Y
neogén

pliocén

piacent

 ,

5,3

zanclean

 ,

miocén

messin

torton

serravall

helvet

langh

burdigal

 ,

23

akvitán

 ,

paleogén

oligocén

chatt

36,5

stamp

 ,

eocén

priabon

barton

lutet

53

ypress

 ,

paleocén

thanet

mont

65

dán

 ,

M
E
Z
O
Z
I
K
U
M

-

D
R
U
H
O
H
R
Y
křída

svrchní

maastricht

senon

campan

santon

coniak

turon

 ,

95

cenoman

 ,

spodní

alb

apt

barrem

hauteriv

neokom

valangin

135

barrias

 ,

jura

svrchní
(malm)

portland

 ,

kimeridž

152

oxford

 ,

střední
(dogger)

callov

bath

bajok

180

aalen

 ,

spodní
(lias)

torak

domer

carix

sinemur

205

hettang

 ,

trias

svrchní

rét

rét

nor

keuper

230

karn

 ,

střední

ladin

lasturnatý
vápenec

240

anis

250

spodní

werfen

pestrý
pískovec

260

P
A
L
E
O
Z
O
I
K
U
M

-

P
R
V
O
H
O
R
Y
perm

svrchní

thuring

zechstein

V
A
R
I
S
K
Ý

C
Y
K
L
U
S

 ,

spodní

saxon

červená
jalovina

290

autun

325

karbon

svrchní

siles

 ,

355

spodní

dinant

 ,

devon

svrchní

famen

375

frasn

 ,

střední

givet

eifel

spodní

ems

dalej

zlíchov

prag

 ,

K
A
L
E
D
O
N
S
K
Ý

C
Y
K
L
U
S

410

lochkov

 ,

silur

svrchní

přídol

424

ludlow

 ,

spodní

wenlock

438

llandover

 ,

ordovik

svrchní

ashgill

kosov
králodvor
beroun
dobrotiv

455

caradok

 ,

střední

llandeil

470

llanvirn

 ,

spodní

arenig

 ,

 ,

510

tremadok

523

kambrium

svrchní

 ,

 ,

střední

570

spodní

1000

P
R
E
K
A
M
B
R
I
U
M
proterozoikum
(starohory)

svrchní

 ,

eokambrium

1600

střední

 ,

2500

spodní

 ,

archaikum
(prahory)

svrchní

 ,

střední

spodní

 ,

gweb.cz