Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2008: Stoh
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
18.1.2023

Tento pravidelne tvarovaný vrch má nadmorskú výšku 1607 metrov a výrazne vyčnieva nad okolitými kopcami. Jeho horná polovica je úplne odlesnená a porastená vysokou trávou. Predstavuje charakteristickú ukážku krížňanského príkrovu v Malej Fatre – budovaný je slienitými vápencami až slieňovcami a tvarom vežmi pripomína vežkofatranský Rakytov.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=49.2125&mlon=19.0938#map=14/49.2125/19.0938

Stoh 2008

rs