Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zbieranie minerálov

Retro 2018: Panoráma - Banská Štiavnica a Štiavnické vrchy z Rosniarok
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
23.1.2023

Široká letná panoráma. Výhľad do polkruhu od Banskej Belej až po Sitno.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.45928&mlon=18.87644#map=17/48.45928/18.87644

Panoráma - Banská Štiavnica a Štiavnické vrchy z Rosniarok 2018

rs