Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2016: Paradajz a Šobov
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.5.2023

Vľavo Paradajz so starými výsypkami. Vpravo Šobov.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4558&mlon=18.8858#map=15/48.4559/18.8858

ob

rs