Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Staré výsypky pod Paradajzom
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
23.5.2023

Výsypky, stopy po povrchovej ťažbe, pingy nad Banskou Štiavnicou.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4629&mlon=18.8823#map=15/48.4629/18.8823

ob

rs