Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Nad Richňavou - pohľad na Sitno
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
31.5.2023

Koniec leta v okolí Richňavských tajchov. Pohľad na Sitno a Petrov vrch.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.44038&mlon=18.85139#map=17/48.44038/18.85138

ob

rs