Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Pod Kanderkou
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
1.6.2023

Hrebeňové partie okolo Kanderky sú holé, porastené trávou. Veľmi pripomínajú vrcholové polohy Veľkej a Malej Fatry. Nadmorská výška je tu však nízka, okolo 800m. Odlesnenie je dielom človeka v minulosti.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.44038&mlon=18.85139#map=17/48.44038/18.85138

ob

rs