Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Vindšachtské tajchy
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
3.6.2023

Vpravo vypustený tajch Bakomi, v strede Veľká Vindšachta a vľavo Evička.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4391&mlon=18.8469#map=15/48.4391/18.8469

ob

rs