Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Bakomi - detail
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
9.6.2023

Priblížený pohľad na hrádzu tajchu Bakomi počas rekonštrukcie.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4350&mlon=18.8517#map=16/48.4350/18.8517

ob

rs